30 Mayıs 2020 Cumartesi

bizimgazete

Organ Ba???? Ve Nakli Semineri Gerçekle?ti

-organ-bagisi-ve-nakli-semineri-gerceklesti

Organ Ba???? Ve Nakli Semineri Gerçekle?ti
23 Kasım 2019 Cumartesi 08:05

 Organ Ba???? Ve Nakli Semineri Gerçekle?ti

 

Kocaeli ?l Sa?l?k Müdürlü?ü taraf?ndan "Organ Nakli ve Ba????" konular?nda ünlü akademisyen ve hocalar?n e?itimci olarak görev ald??? Organ Ba???? ve Nakli Semineri gerçekle?tirildi.

 

  

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastal?klar ülkemizin önemli sa?l?k sorunlar?ndan biridir. Organ ve doku nakli bekleyen hastalar?n say?s? her geçen gün artmakta olup ülkemizdeki kadavra ba???ç? say?s?n?n yetersiz kalmas? sonucu her y?l binlerce ki?i organ beklerken hayat?n? kaybetmektedir. Hastalar?n ya?am süresi ve kalitesinde belirgin dü?ü?lere, ülke ekonomisi ve i?gücünde a??r kay?plara yol açan organ yetmezlikleri önemli bir sa?l?k sorunu gerçe?imizdir.

 

 

 

Gerçekle?tirdi?i sempozyum ve seminer gibi birçok e?itim program?yla ülke genelinde dikkat çekici çal??malar gerçekle?tiren Kocaeli ?l Sa?l?k Müdürlü?ü,  bu kez Ülkemizde ve Dünya’da önemi her geçen gün artan Organ Ba???? ve Nakli konusunda bir seminer gerçekle?tirdi.

 

21 Kas?m tarihinde Derince E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi konferans salonunda gerçekle?tirilen sempozyuma Kocaeli ?l Müftü Yard?mc?s? Burhan Bilgin, ?l Sa?l?k Müdürlü?ü Sa?l?k Hizmetleri Ba?kan? Dr. Ö?retim Üyesi Onursal Varl?kl?, Sa?l?k Bakanl??? Kuzey Marmara Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Ho?, Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hakeri, ?l Sa?l?k Müdürlü?ü ?darecileri, ?lçe Sa?l?k Müdürleri, Kamu Hastaneleri Ba?hekim ve ?darecileri ve çok say?da sa?l?k personeli kat?l?m sa?lad?.

 

Gün boyunca devam eden seminerde kat?l?mc?lara birbirinden de?erli akademisyenler taraf?ndan Organ Ba???? Ve Naklinde Güncel Yakla??mlar, Organ Ba???? ve Nakli Süreci, Organ Ba????n?n Hukuki Yönü,  Aile Görü?mesi gibi konularda önemli bilgiler aktar?ld?. Kocaeli ?l Müftü Yard?mc?s? Burhan Bilgin taraf?ndan ise kat?l?mc?lara Organ Naklinin Dini Yönü ve Boyutu konusunda geni? bir sunum yap?larak önemli bilgilendirmelerde bulunuldu.

 

Seminerde ayr?ca Derince E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde gerçekle?tirilen ba?ar?l? böbrek nakli  operasyonu ile sa?l???na kavu?an Bayram Ala (42) gerçekle?tirdi?i konu?mas?yla kat?l?mc?lara duygu dolu anlar ya?att?.

 

Sa?l?k Hizmetleri Ba?kan? Dr. Ö?retim Üyesi Onursal Varl?kl? taraf?ndan Kocaeli’de Organ ba???? ve nakli konular?nda gerçekle?tirdikleri ba?ar?l? çal??malardan dolay? Dilovas? Devlet Hastanesi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi, Karamürsel Devlet Hastanesi ve Dilovas? ?lçe Sa?l?k Müdürlü?ü idarecileri ve çal??anlar?na te?ekkür belgesi takdim edildi.Haber okunma sayısı: 4575

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. Ä°lk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


KRFEZ GNDEM?

Muhtarlara maske da??t?ld?

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki tüm muhtarlara maske da??tt?. Muhtarlar, belediye yetkililerine te?ekkür etti

“Körfez’de ‘en iyisi’ için çal???yoruz”

Ba?kan ?ener Sö?üt, “Altyap?dan tar?ma, çevreden ula??mda, e?itimde, kültür ve sanatta, sporda daha iyi noktaya

HAFTASONU KISITLAMADA AC?L AÇIK YERLER

30-31.05.2020 Tarihli Soka?a Ç?kma Yasa?? Kapsam?nda ?lçemizdeki Nöbetçi Akaryak?t ?stasyonlar?, Marketler ve Eczaneler

74 gün sonra cemaatle ilk ‘Cuma’

Körfez Belediyesi, 74 gün sonra cemaatle birlikte k?l?nan Cuma namaz? öncesinde ilçe genelindeki 70 cami ve 7 aç?k

Soka?a Ç?kmalar?n?n Yasaklanmas?yla ?lgili Duyuru

29.05.2020 Tarihi Saat 24.00’den 31.05.2020 Tarihi Saat 24.00 Aras?nda Vatanda?lar?m?z?n, Soka?a Ç?kmalar?n?n

KTO’DAN E??T?M SEKTÖRÜ ÇALI?TAYI

KTO’DAN E??T?M SEKTÖRÜ ÇALI?TAYI

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

KOCAELÄ° - HAVA DURUMU

KOCAELI